Liria

Liria

Liria është gjendja kur njerëzit ndihen të lirë nga frika dhe rreziku ose kërcënimi për humbjen e jetës ose burgosjen e padrejtë.Liria është e dtejtë njerëzore dhe kusht themelor për zhvillimin e jetës njerëzore, për zhvillimin e personalitetit, për shfaqjen e identitetit dhe përkatësisë, për mirëqrnien dhe prosperitetin personal, familjar dhe kombëtat.Liria nënkupton lëvizjen e lirë, shprehjen e lirë, të drejtën për të udhtruar në mënyrë të lirë besimet dhe bindjet fetare, për të ushtruar profesionin, për të jetuar në pajtim me pikëpamjet tua. Liria është themeli por edhe kulmi i jetës shoqërore. Pa të nuk ka kuptim asgjë. Simbol i lirisë zakonisht është ylli.

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Liria