Dashuria

Dashuria

Dashuria është një ndjenje që s’vlen por eshte dhe e jashtëzakonshme për një njeri, një vend ose diçka. Ajo bazohet tek afria, dobia (në kuptimin anësor). Dashuria mund të kuptohet edhe si një përkujdesje ose vlerësim i thellë. Dashuria mendohet zakonisht e pamundshme të përkufizohet. Dhe mund të japësh edhe jetën për një femër a mashkull që s’ia vlen. Dashuria është sëmundje. Mos dashuroni ju lutem.

Për këtë arsye, dashuria është çështje debatesh. Disa madje e mohojnë qenësinë e saj. Të tjerë e quajnë atë një abstraksion të shpikur, nganjëherë duke e datuar “shpikje” e Evropës oborrtare gjatë ose pas mesjetës.

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Dashuria