Kategorier
SV-SE

00

Jag rekommenderar musikvideoklipp online (YouTube.com) – index:  7hi7.com/music, o5go.com, 12R.TV/music0-zz.com

00

1️⃣1️⃣-0 1️⃣2️⃣-1 1️⃣3️⃣-2 1️⃣4️⃣-3 1️⃣5️⃣-4 1️⃣6️⃣-5

2️⃣1️⃣-6 2️⃣2️⃣-7 2️⃣3️⃣-8 2️⃣4️⃣-9 2️⃣5️⃣-A 2️⃣6️⃣-B

3️⃣1️⃣-C 3️⃣2️⃣-D 3️⃣3️⃣-E 3️⃣4️⃣-F 3️⃣5️⃣-G 3️⃣6️⃣-H

4️⃣1️⃣-I 4️⃣2️⃣-J 4️⃣3️⃣-K 4️⃣4️⃣-L 4️⃣5️⃣-M 4️⃣6️⃣-N

5️⃣1️⃣-O 5️⃣2️⃣-P 5️⃣3️⃣-Q 5️⃣4️⃣-R 5️⃣5️⃣-S 5️⃣6️⃣-T

6️⃣1️⃣-U 6️⃣2️⃣-V 6️⃣3️⃣-W 6️⃣4️⃣-X 6️⃣5️⃣-Y 6️⃣6️⃣-Z

Kasta tärning

https://www.random.org/dice/

https://www.google.com/search?q=dice+roller


Svenska

östnordiskt språk, officiellt språk i Sverige och Finland

Svenska (svenska(info)) är ett östnordiskt språk som talas av ungefär tio miljoner personer främst i Sverige där språket har en dominant ställning som huvudspråk, men även som det ena nationalspråket i Finland och som enda officiella språk på Åland. I övriga Finland talas det som modersmål framförallt i de finlandssvenska kustområdena i Österbotten, Åboland och Nyland. En liten minoritet svenskspråkiga finns även i Estland. Svenska är nära besläktat och i hög grad ömsesidigt begripligt med danska och norska. De andra nordiska språken, isländska och färöiska, är mindre ömsesidigt begripliga med svenska. Liksom de övriga nordiska språken härstammar svenskan från en gren av fornnordiska, vilket var det språk som talades av de germanska folken i Skandinavien.

Talas i Sverige
 Finland
 Åland
 Estland
RegionNordeuropa
Antal talarecirka 13.2 miljoner totaltModersmål: 10 MiljonerAndraspråk: 3.2 Miljoner

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Svenska

Sverige

konstitutionell monarki i Nordeuropa

Sverige (svenskt uttal: [sværjɛ] ( lyssna); benämns formellt Konungariket Sverige[ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ] ( lyssna)) är ett nordiskt land på Skandinaviska halvön i Nordeuropa. Sverige har landgräns i väst med Norge, i nordost med Finland samt angränsande territorialvatten till Norge i nordväst, Danmark i sydväst och Finland i öst. Landet har kuster mot Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sverige


7hi7.com – 12r.tv

Kategorier
SV-SE

0

0

Kategorier
SV-SE

1

1

Kategorier
SV-SE

2

2

Kategorier
SV-SE

3

3

Kategorier
SV-SE

4

4

Kategorier
SV-SE

5

5

Kategorier
SV-SE

6

6

Kategorier
SV-SE

7

7

Kategorier
SV-SE

8

8