Mier

Mier

Mier je stav bez vojny či bojov, stav absencie konfliktov. Ako mier sa označuje aj dohoda/zmluva o takomto stave.

Existencia mieru spravidla zabezpečuje optimálne podmienky na rozvoj infraštruktúry, industrializácie, vzdelávania a životnej úrovne obyvateľstva. História dokumentuje fakt, že mier ako absencia konfliktu je produkt intenzívnych negociácií reprezentantov zainteresovaných subjektov a stabilita mieru je podmienená permanentnou kooperáciou.

Realizáciu mieru v praxi kontroluje OSN, EU a ďalšie medzinárodné subjekty.

https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Mier