Človek rozumný

Človek rozumný

jediný žijúci druh rodu Homo

Človek rozumný (iné názvy: rozumný človek,[1], zriedkavo: homo sapiens[2][3], staršie: človek múdry[4][5], ďalšie synonymá pozri nižšie; lat. Homo sapiens) je jediný recentný druh rodu človek (Homo). V súčasnosti obýva planétu Zem a Medzinárodnú vesmírnu stanicu na obežnej dráhe Zeme.

Je preňho charakteristické vertikálne držanie tela, inteligencia, využívanie odevu, schopnosť hovoriť[6] a pomocou rúk používať nástroje. Vytvára veľké a hierarchicky komplikované spoločenstvá. Ako bytosť si uvedomuje sama seba a je schopná abstraktného myslenia a vedeckého bádania.

Homo sapiens v užšom zmysle (vysvetlenie pozri nižšie) sa označuje aj ako homo sapiens sapiens, človek rozumný dnešný, človek dnešného typu, človek súčasného typu, človek vyspelý, sapient (t. j. latinsky Homo sapiens sapiens[7]) alebo skôr neformálne ako neantrop, neantropín (lat. Neoanthropus) či homo. S. Sergi a jeho nasledovníci používajú vedecký termín Phaneranthropus či Phaneranthropi[8], G. Sergi (otec S. Sergiho) používal rodové označenia Notanthropus (pre západných Európanov a Afričanov) a Heoanthropus (pre Rusov a podobne) a Hesperanthropus (pre Indiánov a Eskimákov)[9].

Staršie nálezy z Homo sapiens v užšom zmysle sa zvyknú označovať aj ako anatomicky moderný človek, raný moderný človek, človek predveký či človek praveký.

https://sk.m.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek_rozumn%C3%BD