Klaudia

1. Intelektuálny rozvoj. 2. Duchovný rozvoj. Relaxácia, najlepšie meditácie, afirmácie, dobré úmysly, sebasugescie, muzikoterapia.

Kanál YouTube – Klaudia Pingot SpecBabka:

https://m.youtube.com/channel/UCTQoTy2IzS-NgX1yysc17YQ

Facebook:

https://m.facebook.com/SpecBabka/

127 silových potvrdení, 432 Hz. Počúvajte každý deň. Viac mágie každý deň.

„0. Plávam ďalej a hlbšie.“

1. Moje myšlienky ovplyvňujú to, čo bolo a čo bude.
2. Som.
3. Som a cítim silu prúdiacu z tohto slova.
4. Som tu a teraz.
5. Som súčasťou vesmíru.
6. Som duša v tele a telo v duši.
7. Som spojením energie a hmoty.
8. Nie som tu náhodou.
9. Som tu z nejakého dôvodu.
10. Som múdrosť svojich skúseností.
11. Som potenciál svojich pocitov a myšlienok.
12. Som výsledkom svojich rozhodnutí.
13. Som dokonalosť vo svojej nedokonalosti.
14. Som hodnota sama o sebe.
15. Som tu a stále som.
16. Som, aj keď nič nemám.
17. Som aj vtedy, keď si ma nikto nevšíma.
18. Ja som svetlo v tme.
19. Som dych v tichu.
20. Som tvorcom svojho života.
21. Som a cítim to vo svojom srdci.
22. Som, pretože Ty si.
23. Si, pretože ja som.
24. Plávam ďalej a hlbšie.
25. Moje myšlienky ovplyvňujú to, čo bolo a čo bude.
26. Žijem.
27. Som nažive a cítim silu prúdiacu z tohto slova.
28. Žijem, pretože viem, že tento život sa mi stáva.
29. Som nažive a toto je najväčší dar.
30. Žijem a vďaka tomu môžem prežívať lásku.
31. Som nažive, a preto sa môžem poučiť zo svojich chýb.
32. Som nažive a môžem začať každý deň odznova.
33. Som nažive a mám právo v tomto živote prestať.
34. Žijem, aby som získaval nové skúsenosti.
35. Žijem preto, aby som sa rozvíjal a spoznával.
36. Žijem, aby som išiel príkladom.
37. Žijem, aby som prežíval radosť a vďačnosť.
38. Žijem tak, že prechádzam týmto životom s odvahou a zvedavosťou.
39. Žijem a cítim to vo svojom srdci.
40. Toto je môj život a môj čas.
41. Toto je moja cesta a moje dobrodružstvo.
42. Žijem, pretože život stojí za to.
43. Plávam ďalej a hlbšie.
44. Moje myšlienky ovplyvňujú to, čo bolo a čo bude.
45. Prijímam.
46. Prijímam a cítim silu tohto slova.
47. Prijímam, aby som utrpenie zmenil na pochopenie.
48. Prijímam realitu takú, aká je.
49. Prijímam sa taký, aký som.
50. Prijímam svoje svetlá a tiene.
51. Prijímam sa tam, kde som.
52. Prijímam to, čo sa mi stalo a deje.
53. Prijímam svoje vlastné chyby a zlyhania.
54. Akceptujem ľudí a ich rozmanitosť.
55. Akceptujem zložitosť života
56. Prijímam svoj hnev a bezmocnosť.
57. Prijímam svoju minulosť.
58. Prijímam to a cítim to vo svojom srdci.
59. Akceptujem, že nie všetko je také, aké chcem.
60. Námietku nahrádzam prijatím.
61. Keď to prijmem, moje telo sa uvoľní a uzdraví.
62. Prijatie zahŕňa mňa a svet.
63. Plávam ďalej a hlbšie.
64. Moje myšlienky ovplyvňujú to, čo bolo a čo bude.
65. Odpúšťam.
66. Odpúšťam a cítim silu toho slova.
67. Odpúšťam pustiť bremeno.
68. Odpúšťam si chyby.
69. Odpúšťam svetovej nespravodlivosti.
70. Odpúšťam si, že niekedy zlyhám.
71. Odpúšťam tým, kvôli ktorým trpím.
72. Odpúšťam a mám súcit.
73. Keď odpustím, moje telo sa stane ľahkým a moje srdce sa oslobodí.
74. Objímam seba a svet s odpustením a súcitom.
75. Plávam ďalej a hlbšie.
76. Moje myšlienky ovplyvňujú to, čo bolo a čo bude.
77. Mám právo byť sám sebou.
78. Mám právo povedať „nie“
79. Mám schopnosť povedať: „Chcem“
80. Mám oblohu nad hlavou.
81. Mám zem pod nohami.
82. Mám okolo seba prírodu.
83. Mám seba.
84. Mám srdce, ktoré bije.
85. Mám lásku v sebe a okolo seba.
86. Uvedomujem si, čo je dôležité.
87. Mám dych, ktorý mi dáva život.
88. Mám život, ktorý je cestou.
89. Mám dosť na to, aby som cítil radosť.
90. Mám dosť na to, aby som cítil vďačnosť.
91. Keď cítim, že toho mám tak veľa, moje telo stuhne a moje srdce je v pohode.
92. Plávam ďalej a hlbšie.
93. Moje myšlienky ovplyvňujú to, čo bolo a čo bude.
94. Dovoľujem si pustiť to, čo mi neslúži.
95. Dovoliť si zažiť to, čo potrebujem.
96. Dovoľujem si cítiť svetlo v sebe.
97. Dovoľujem si byť sám sebou.
98. Dovoľujem si oddychovať.
99. Dovoľujem svojej intuícii, aby ma podporovala.
100. Nechávam svoju minulosť, aby mi dala múdrosť skúseností.
101. Dovoľujem, aby ma moja budúcnosť viedla k tomu najlepšiemu.
102. Dovoľujem, aby moje tu a teraz bolo chvíľou sily.
103. Keď sa venujem tomu, čo je dôležité, moje telo mi dáva krídla a srdce mi rytmicky bije.
104. Plávam ďalej a hlbšie.
105. Moje myšlienky ovplyvňujú to, čo bolo a čo bude.
106. Otváram sa.
107. Otváram sa a cítim silu prúdiacu z tohto slova.
108. Som otvorený láske.
109. Som otvorený dobru.
110. Otváram sa neznámu.
111. Som otvorený svojim potenciálom.
112. Som otvorený ľuďom.
113. Otváram sa sám sebe.
114. Som otvorený všetkému, čo nový deň prinesie.
115. Som otvorený príležitostiam a poučeniam z ťažkých skúseností.
116. Som otvorený hojnosti a hojnosti.
117. Som otvorený zmenám.
118. Keď otvorím svoju myseľ, moje telo sa cíti silné a moje srdce odvážne.
119. Plávam ďalej a hlbšie.
120. Moje myšlienky ovplyvňujú to, čo bolo a čo bude.
121. Vyrovnávam energiu v sebe a vo všetkých energetických centrách.
122. Vyvažujem koreňovú čakru, aby som sa cítil bezpečne.
123. Vyrovnávam sakrálnu čakru, aby som zažil nežnosť.
124. Vyvažujem svoju čakru solar plexu, aby som cítil agentúru.
125. Vyvažujem svoju srdcovú čakru láskou.
126. Vyrovnávam svoju krčnú čakru, aby som žil svoju pravdu.
127. Vyvažujem čakru tretieho oka, aby som si bol vedomý.
128. Otváram korunnú čakru, aby som sa spojil so svojím vyšším ja.
129. Keď vyrovnávam svoju energiu, moje telo sa uzdravuje a moje srdce je naplnené láskou.
130. Plávam ďalej a hlbšie.
131. Moje myšlienky ovplyvňujú to, čo bolo a čo bude.
132. Dýcham a cítim, ako z toho prúdi sila.
133. Voľne dýcham.
134. Dýcham, pretože žijem.
135. Dýcham, aby som si dal život.
136. Dýcham lásku.
137. Dýcham súcitom.
138. Dobre sa mi dýcha.
139. Dýcham naplnenie.
140. Dýcham plynule a zhlboka.
141. Dýcham vedome.
142. Dýcham so stromami.
143. Dýcham a púšťam to, čo mi neslúži.
144. Dýcham rozpúšťaním myšlienok.
145. Dýcham, keď sa spájam s prítomným okamihom.
146. Dýcham a cítim, že všetko pre mňa funguje.

Keď už budete vedieť a pocítite, ako môžu vaše myšlienky a pocity ovplyvniť vás a váš život, nechajte sa každý deň viesť najlepšími úmyslami a vaše srdce sa stane vaším kompasom. Ubuntu „.

.“

Text a predstavenie meditácie: Klaudia Pingot

Hudba: Mariusz Maciej Drozdowski

14 x zdvojnásobené:
„Plávam ďalej a hlbšie.“
„Moje myšlienky ovplyvňujú to, čo bolo a čo bude.“

146 – 14 = 132

„Som“.
„Žijem“.
„Prijímam“.
„Odpúšťam“.
„Otváram“.

Toto sú dôležitejšie afirmácie, pretože sú tiež zdvojené: „[…] a cítim silu prúdiacu z tohto slova.“

132-5 = 127

Viac … „Dýcham […]“.

Vydanie 25.12.2021 – Všimol som si a pridal som vynechanú afirmáciu: „0. Plávam ďalej a hlbšie“. Nachádza sa aj medzi 107 afirmáciami. Máme spolu 234 krásnych afirmácií.

Vydanie 26. 12. 2021 – V prekladoch Google z 24. 12. 2021 som nahradil: „2 6. Žijem“. na „26. Nažive“.

432 Hz najlepšia meditácia na začiatok dňa. Vďačnosť, sila zámeru a vibrácie.

Vypočujte si 107 afirmácií denne. Prilákajte lásku, hojnosť a budujte si sebaúctu.

„5. Uvoľňujem napätie v celom tele. Telo prepúšťa napätie.
4. Uvoľňujem svoju myseľ od myšlienok. Myseľ je oslobodená od myšlienok.
3. Dovoľujem seba, aby som sa vzdal kontroly.
2. Spájam sa v prítomnom okamihu.
1. Odovzdávam sa svojmu vyššiemu „ja“, múdrosti svojho srdca a sile svojej mysle.

6. Plávam ďalej a hlbšie.
7. Dovoľujem si cítiť energiu, ktorá ma napĺňa a obklopuje.
8. Môj dych sa stáva energiou.
9. Energia je teplo, ktoré cítim v hrudi.
10. Moje myšlienky sú energia.
11. Moje myšlienky sa stávajú ako motýle lietajúce okolo.
12. Dávajú mi radosť a úľavu.
13. Moje telo napĺňa úľava a všetka realita okolo mňa sa hojdá ako pokojné vlny oceánu.
14. Otváram svoje srdce životu, otváram svoje srdce sebe.
15. Otváram svoje srdce dobru a kráse.
16. Dovoľujem, aby ku mne prúdila krása a dobro.
17. Cítim ich ako energiu.
18. Odovzdávam sa tomu, čo prichádza, a verím, že to, čo prichádza, mi bude slúžiť.
19. Žijem túto chvíľu – teraz.
20. Opúšťam to, čo mi neslúži.
21. Viem, že každá skúsenosť ma buduje a obohacuje môj príbeh.
22. Oslobodzujem sa od hnevu, viny a strachu.
23. Prepustil som žiarlivosť a ľútosť.
24. S každým vedomým nádychom opúšťam to, čo bolo bremeno.
25. Odhadzujem zbytočné bremeno myšlienok a emócií.
26. Moje myšlienky uvoľnili napätie a moja hlava je ľahká a príjemná.
27. Už ma neovládajú žiadne emócie.
28. Cítim slobodu.
29. Pri pohľade na stromy a horizonty cítim nespútanú radosť.
30. Cítim sa sviežo, keď si uvedomujem vzduch, ktorý obklopuje moje telo.
31. Cítim sa v harmónii, keď vedome a pravidelne dýcham.
32. Každý okamih je v mojom živote dôležitý.
33. Cítim vďačnosť, že som tu a som tým, kým som.
34. Je vo mne neobmedzená moc tvoriť seba a svoju históriu.
35. Vyberám si múdro a mojím najlepším radcom je mier.
36. Dnes sa naplno otváram láske, hojnosti a zdravej sebaúcte.
37. Nechajte ma to cítiť.
38. Som otvorený láske.
39. Láska je energia, ktorú pozývam a s ktorou rezonujem.
40. Prinášam vedomie do svojho srdca a prijímam svet srdcom.
41. Cítim, aké dobré je pozerať sa na život srdcom.
42. Dovoľujem, aby moje srdce naplnilo lásku celého vesmíru.
43. Cítim lásku, ktorá napĺňa moje srdce, telo, myseľ a celý priestor okolo mňa.
44. Láska ma obklopuje.
45. Stala som sa láskou.
46. Každá bunka v mojom tele vibruje s frekvenciou lásky.
47. Kdekoľvek som, dávam a priťahujem lásku.
48. Zaslúžim si bezpodmienečnú lásku.
49. Dokážem bezpodmienečne milovať – aj seba.
50. Uvoľňujem ľútosť a očakávania.
51. Zameriavam sa na blízkosť a dôveru.
52. Môžem dôverovať a zároveň môžem nastaviť limity.
53. Dokážem sa naplno milovať a zároveň si nikdy nedovoliť ubližovať.
54. Uvoľňujem strach z ublíženia, pretože láska, ktorú v sebe mám, prekoná každý strach.
55. Už sa ničoho nebojím, pretože viem, koľko sily je vo mne.
56. Som spokojný s tým, čo je.
57. Chcem existovať zo všetkých síl s láskou v srdci.
58. Takže od dnešného dňa budem existovať zo všetkých síl, s láskou v srdci.
59. Mojím zámerom je cítiť lásku každý deň – k životu, k sebe aj k ostatným.
60. Mojím zámerom je byť s človekom, ktorý je ma hoden a koho som hoden ja.
61. Láska je mocná sila, ktorú si zaslúžim a ktorou sa stávam.

62. Otváram sa hojnosti.
63. Hojnosť je energia, ktorú pozývam a s ktorou rezonujem.
64. Zbavil som sa strachu o peniaze a zistil som, že som v bezpečí.
65. Som pripravený dávať a brať, pretože viem, že bohatstvo je pohyb a tok. 66. Cítim obrovskú hodnotu svojej existencie a moja existencia stojí za všetky peniaze.
67. Mám v sebe veľa talentov a moje schopnosti môžu slúžiť iným.
68. Som otvorený neznámemu a zároveň sa môžem cítiť bezpečne.
69. Zbavil som sa negatívnych presvedčení o sebe a peniazoch.
70. Všetky hmotné statky sú energiou, ktorú môžem čerpať z neobmedzeného zdroja.
71. Zaslúžim si hojnosť a hojnosť, ktoré mi slúžia a umožňujú mi konať viac dobra aj pre druhých.
72. Peniaze a materiálne statky sú energia, rovnako ako láska a vďačnosť.
73. Otvorením sa bohatstvu môžem stále žiť v súlade so svojimi hodnotami.
74. Hojnosť v mojom živote je mojím zámerom.
75. Mojím zámerom je cítiť každý deň plný tok energie.

76. Otváram sa, aby som cítil svoju plnú hodnotu.
77. Hodnota mojej existencie je nespochybniteľná.
78. Objímam svoje vnútorné dieťa, ktoré si zaslúži lásku a dobro.
79. Posielam lásku ku dňu svojho narodenia.
80. Moja existencia je svetlo, božská vibrácia lásky a stvorenia.
81. Dovoľujem si vzdať sa všetkých obmedzujúcich a zlých myšlienok o sebe, pretože nie sú moje.
82. Som naplnený pocitom byť v jednote so svetom a v jednote so svetlom.
83. Viem, že vo mne je vnútorná múdrosť, ktorá vystupuje do popredia, keď cítim pokoj.
84. Cítim, že vesmír je pre mňa priaznivý a slúži mi.
85. Mám právo na šťastie a radosť, preto si vyberám radosť a šťastie.
86. Viem byť na seba dobrý.
87. Viem byť k sebe zhovievavý.
88. Odpúšťam si to, čo si musím odpustiť.
89. Odpúšťam druhým to, čo musím odpustiť druhým, pretože chcem ísť životom s pocitom ľahkosti a pokory.
90. Dávam si pochopenie.
91. Posielam lásku a vďaku do celej mojej existencie – do mojej minulosti a budúcnosti, pred mojím narodením a po mojej smrti.
92. Predpokladám, že moje vedomie, duša, moje vyššie „ja“ bude viesť môj život správnym spôsobom, keď budem dôverovať svojej neobmedzenej hodnote, keď v sebe cítim svetlo.
93. Dnes sa stávam jedným s vesmírom.
94. Odovzdávam sa vyššiemu „ja“, ktoré ma bude múdro viesť životom a nasledujúcim dňom.
95. Som si vedomý toho, že moje myšlienky vedú môj život, tak nech sa moje myšlienky stanú dobrými a priaznivými – teraz a navždy.
96. Zameriavam sa na to, čo je dôležité a čo je dobré.
97. Svoju budúcnosť tvorím prostredníctvom svojej predstavivosti a vízií.
98. Nech môj život inšpiruje ostatných
99. Nechávam sa pritiahnuť k tým najlepším.
100. Mojím zámerom je, aby ma upútalo to najlepšie.
101. Odovzdávam sa teda všetkým krásnym veciam, ktoré mi prídu do cesty, a verím v neznáme.
102. Spájam sa s neobmedzeným priestorom a časom.
103. Spájam sa s božskou energiou, so svetlom, s Kvantom – poľom neobmedzených možností.
104. Dávam si čas, aby všetky tieto slová, pocity a vibrácie vstúpili do mojej mysle, tela, srdca a životného priestoru.
105. Dávam si čas, aby som to precítil.
106. Myšlienky a slová miznú – zostáva len energia a hudba.
107. Ponáram sa do nich.

Keď už budete vedieť a pocítite, ako môžu vaše myšlienky a pocity ovplyvniť vás a váš život, nechajte sa každý deň viesť svojimi najlepšími úmyslami.
Nechajte emócie a udalosti, aby vás nezhodili zo správnej cesty.
Nechajte srdce staň sa tvojím kompasom.
Som, pretože si ty.
Budem s tebou vždy a až do konca, ak budeš chcieť.

Vypočujte si 107 afirmácií denne. Prilákajte lásku, hojnosť a budujte si sebaúctu.

Meditácia trvá 35 minút. Každý deň, keď idete spať alebo sa zobudíte, váš mozog pracuje vo frekvenciách theta vĺn. Theta sú vlny takzvaného „programovania mysle“. Metaforicky – vaša myseľ je v tomto stave ako magnetofón, ktorý zaznamenáva to, čo prúdi do vášho podvedomia. Takýmto spôsobom v sebe prebudíte to najlepšie. Počúvajte túto nahrávku každý deň, aby ste odomkli svoj potenciál lásky, hojnosti, pokoja, kreativity a sebaúcty. Prvou časťou meditácie je uviesť svoju myseľ do stavu hlbokého uvoľnenia, potom budete počuť afirmácie o naplnení, opustení nepotrebného, ​​láske, hojnosti a sebaúcte.“
Klaudia Pingot

Viac: https://12r.tv/klaudia/