Persahabatan

Persahabatan

Persahabatan ialah istilah yang digunakan untuk menandakan tingkah laku kerjasama dan sikap tolong-menolong antara dua atau lebih orang. Ia berlaku antara orang-orang yang mempunyai kesamaan intelektual dan emosi. Nilai persahabatan biasanya berasal daripada seseorang individu yang menampilkan tingkah laku yang berikut secara tekal:

  • kecenderungan untuk mengingini apa-apa yang terbaik bagi pihak yang lain;
  • simpati dan empati;
  • kejujuran, khususnya dari segi menegaskan kelemahan pihak yang lain; dan
  • persefahaman.

Walaupun demikian, bagi banyak orang, persahabatan seringnya ditakrifkan secara negatif dari segi bahawa dia merupakan seorang yang tidak akan menjejaskan atau mengapa-apakan mereka.

https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Persahabatan