Člověk moudrý

Člověk moudrý

člen lidské společnosti, jediný žijící druh rodu Homo

Člověk moudrý nebo rozumný (Homo sapiens) je jediným žijícím druhem rodu Homo. Je pro něj charakteristické vertikální držení těla, rozumová inteligence a schopnost mluvit. Člověk je rovněž bytost, která si uvědomuje sama sebe, subjekt socio-historické činnosti a kultury.

Samec člověka se nazývá muž, samice žena, mládě člověka dítě.

Charakteristickým rysem dnešního člověka je schopnost vyrábět komplexní nástroje a použít je k ovlivnění svého okolí. Používání jednoduchých nástrojů je však známo i od jiných živočichů, a to nejen od zbylých zástupců nadčeledi Hominoidea (orangutanů, šimpanzů a goril), ale také například od některých druhů ptáků.[1]

Termín lidstvo slouží jako souhrnné označení pro veškeré lidi na planetě.

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk_moudr%C3%BD