Categories
AZ-AZ

Xoşbəxtlik

🤔 Sevinc, xoşbəxtlik, sağlamlıq: 1. Daxili rahatlıq. 2. Başqalarına kömək etməkdən və onlara dəstək olmaqdan məmnunluq əldə etmək. Əlaqələr. 12R.tv❌✅ Sizə də, özümə də, başqalarına da arzu edirəm ki, gələn ilin sonunda hər birimiz “2022-ci il həyatımın ən gözəl ili oldu 🙂👍” deyə bilək. Marcin Ellwart

Xoşbəxtlik

Xoşbəxtlik — həyatdan sondərəcə məmnunluq, dərin razılıq və sevinc hissi.[1]

Wikipedia.org:

https://az.m.wikipedia.org/wiki/Xo%C5%9Fb%C9%99xtlik

Maslov teoremi

Maslov nəzəriyyəsi və yaxud Maslovun ehtiyac iyerarxiyası, 1943-cü ildə nəşr olunan bir araşdırmada Amerikalı psixoloq Abraham Maslov tərəfindən təqdim edilmiş və daha sonra inkişaf etdirilmiş insan psixologiyası nəzəriyyəsidir.

Maslov tələbləri aşağıdakı kimidir.

  1. Fizioloji tələblər (tənəffüs, qida, su, seksuallıq, yuxu, sağlam maddələr mübadiləsi, ifrazat)
  2. Təhlükəsizlik tələbi (bədən, iş, qaynaq, əhlaq, ailə, sağlamlıq və əmlak təhlükəsizliyi)
  3. Mənsubluğa, sevgi, sevgiyə ehtiyac (dostluq, ailə, cinsi yaxınlıq)
  4. Ləyaqətə ehtiyac (özünə hörmət, özünə inam, uğur, başqalarına hörmət, başqaları tərəfindən hörmət)
  5. Özünü dərk etmə ehtiyacı (fəzilətli, yaradıcı, səmimi, problem həll edən, qərəzsiz, həqiqəti qəbul edən)

https://az.m.wikipedia.org/wiki/Maslov_teoremi

Musiqi videolarını onlayn (YouTube.com) tövsiyə edirəm – index:  7hi7.com/music, o5go.com, 12R.TV/music0-zz.com

Azərbaycan dili

Azərbaycan Respublikasının və Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının rəsmi dövlət dili

Azərbaycan dili— Azərbaycan Respublikasının və Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının rəsmi dövlət dilidir. Altay dilləri ailəsinin türk dilləri şöbəsinin Oğuz sinfinin Qərb qrupuna daxildir.

Azərbaycan dilindən Azərbaycan, İran, İraq, Gürcüstan, Rusiya, Türkiyə, Ukrayna, Suriya, Əfqanıstan ərazisində istifadə olunur.

Azərbaycan Respublikası ərazisində bu dilin cüzi fərqlənən 4 dialekti vardır:

  1. Şərq dialekti — Quba, Şamaxı, Bakı, Muğan və Lənkəran dialektləri
  2. Qərb dialekti — Qarabağ və Qarabağətrafı rayonların dialektləri
  3. Şimal dialekti — Şəki və Zaqatala-Qax dialektləri
  4. Cənub dialekti — Naxçıvan, Ordubad, İrəvan dialektləri

Azərbaycan dili geneoloji bölgüyə əsasən türk dillərinə mənsubdur. Başqa dil qruplarında olduğu kimi, bu qrupa daxil edilən dillər də bir-birinə leksik, morfoloji və sintaktik cəhətdən çox yaxındır. Dialektlər bir-birindən fonetik xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər.

https://az.m.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_dili

Azərbaycan

Cənubi Qafqazda, Xəzər dənizinin sol sahilində yerləşən dövlətdir. Azərbaycan, millət və keçmiş sovet respublikası, Asiya və Avropanı əhatə edən Xəzər və Qafqaz dağları ilə həmsərhəddir.

Azərbaycan və ya rəsmi adı ilə Azərbaycan Respublikası — Cənubi Qafqazda yerləşən dövlət. Azərbaycan Xəzər dənizi hövzəsinin qərbində yerləşir. Şimaldan Rusiya (Dağıstan)[6], şimal-qərbdən Gürcüstan, qərbdən Ermənistan, cənub-qərbdən Türkiyə və cənubdan İran ilə həmsərhəddir. Azərbaycanın anklavı olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ermənistanla şimal-şərqdə, İranla qərbdə və Türkiyə ilə şimal-qərbdən həmsərhəddir. Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi (Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ona bitişik 7 inzibati rayon) 1988–1992-ci illərdə Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş və burda heç bir ölkə tərəfindən tanınmayan qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası yaradılmışdır.[8] Uzunsürən sülh danışıqları nəticəsiz qalmış və 2020-ci il 27 sentyabrda Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri tərəfindən əks-hücum əməliyyatı ilə azad edilmiş və 10 noyabr Bakı vaxtı ilə 01:00 — da imzalanan üçtərəfli bəyanat ilə başa çatmışdır. Dövlət sərhədləri cənubdan İranla 765 km, Türkiyə ilə 15 km, şimaldan Rusiya ilə 391 km, şimal-qərbdən Gürcüstan ilə 471 km, qərbdən Ermənistan ilə 1007 km həmsərhəddir. Onun 825 km-i su sərhəddidir. Sahil xəttinin uzunluğu 713 km-dir. Azərbaycanın Xəzər dənizi sektorunda həmçinin Türkmənistan, Qazaxıstan, İran və Rusiya ilə sərhədə malikdir.

https://az.m.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan


7hi7.com12r.tv