Категорије
XK

XK

Kosovo

country in Europe with partially recognized sovereignty

  • Republic of Kosovo 
  •  XK 
  •  KOS 
  •  XKX 
  •  KV 
  •  🇽🇰

https://m.wikidata.org/wiki/Q1246

List of cities in Kosovo

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_Kosovo

Pristina

Capital city

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pristina

Kosova

republikë në Evropën Juglindore

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Kosova

Lista e vendbanimeve në Kosovë

artikull-listë e Wikimedias

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Lista_e_vendbanimeve_n%C3%AB_Kosov%C3%AB

Prishtina

Kryeqyteti i Kosovës

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Prishtina

Gjuha shqipe

gjuhë indoevropiane

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Gjuha_shqipe

Lumturia

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Lumturia

Косово

географска област у јужној Србији

https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE

Приштина

Град у Србији

https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0

Српски језик

јужнословенски језик

https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA

Срећа

ментално или емоционално стање благостања које карактеришу угодне емоције

https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B0

Xk XK xk xK – Wikipedia

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:AllPages?from=Xk&to=&namespace=0

Kosovo

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kosovo

Albanian language

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Albanian_language

Serbian language

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Serbian_language

Play (activity)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Play_(activity)

https://m.wikidata.org/wiki/Q1150958

Game

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Game

https://m.wikidata.org/wiki/Q11410

Loja

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Loja

Игра

https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0

Roll dice:

https://www.random.org/dice/

https://www.google.com/search?q=dice+roller

1️⃣1️⃣-0 1️⃣2️⃣-1 1️⃣3️⃣-2 1️⃣4️⃣-3 1️⃣5️⃣-4 1️⃣6️⃣-5

2️⃣1️⃣-6 2️⃣2️⃣-7 2️⃣3️⃣-8 2️⃣4️⃣-9 2️⃣5️⃣-A 2️⃣6️⃣-B

3️⃣1️⃣-C 3️⃣2️⃣-D 3️⃣3️⃣-E 3️⃣4️⃣-F 3️⃣5️⃣-G 3️⃣6️⃣-H

4️⃣1️⃣-I 4️⃣2️⃣-J 4️⃣3️⃣-K 4️⃣4️⃣-L 4️⃣5️⃣-M 4️⃣6️⃣-N

5️⃣1️⃣-O 5️⃣2️⃣-P 5️⃣3️⃣-Q 5️⃣4️⃣-R 5️⃣5️⃣-S 5️⃣6️⃣-T

6️⃣1️⃣-U 6️⃣2️⃣-V 6️⃣3️⃣-W 6️⃣4️⃣-X 6️⃣5️⃣-Y 6️⃣6️⃣-Z

Roll 2 dice – 11-66 -> 0-z

11-0, 12-1, 13-2, 14-3, 15-4, 16-5, 21-6, 22-7, 23-8, 24-9, 25-A, 26-B, 31-C, 32-D, 33-E, 34-F, 35-G, 36-H, 41-I, 42-J, 43-K, 44-L, 45-M, 46-N, 51-O, 52-P, 53-Q, 54-R, 55-S, 56-T, 61-U, 62-V, 63-W, 64-X, 65-Y, 66-Z

Welcome to 7hi7.com Sites.

I recommend music video clips online (YouTube.com): 7hi7.com/music, 12R.TV/music, 0-zz.com