Пријатељство

Пријатељство

однос међу људима који имају афекције један према другом

Пријатељство је позитиван однос између двоје или више људи, који осећају међусобну симпатију и поверење. Особе у пријатељском односу се називају „пријатељ“ или „пријатељица“. Појам се уобичајено односи на особе које нису у породичној вези.

Пријатељство се темељи на љубави, поверењу и међусобном уважавању. Пријатељска веза се „склапа“, а ако иде према крају, „хлади“ се.

У ширем смислу „пријатељство“ може означавати добре и често уговорно регулисане политичке односе између народа или држава.

Студије о пријатељству су укључене у области социологије, социјалне психологије, антропологије, филозофије и зоологије.

Вредности које се налазе у пријатељствима су често резултат када особа демонстрира следеће основе:

  • Тенденција за несебичну бригу за добробит других.
  • Симпатија и емпатија.
  • Поштење, у ситуацијама у којима може бити тешко за друге да говоре истину, посебно у погледу истичући нечије видне мане.
  • Узајамно разумевање и саосећање.
  • Поверење једно другом (способност да изрази осећања – укључујући у односу на друге акције – без страха да ће бити осуђени), могу да иду једни другима за емотивну подршку.
  • Позитивни реципроцитет – однос се заснива на једнаким размена података између две стране.

https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%99%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE