Мир

Мир

стање хармоније, ослобођења од насиља и страха од насиља

Мир је стање у друштву у којем нема сукоба односно рата.

Време сукоба две или више страна зове се рат. Рат је појам супротан појму мир. Поред одсуства рата, мир може да означава и социјално, лично и друштвено благостање.

У историји цивилизације мир је увек био идеално стање друштва, али историју пре свега карактерише стање рата и оружаног решавања конфликтних ситуација. Да је рат доминантни начин решавања конфликата у историји цивилизације показује и потреба међународне заједнице да регулише стање рата како би се спречили ратни злочини тј. „цивилизовало“ стање рата Женевском конвенцијом која је и данас актуелна. Нажалост, упркос томе што је рат нежељена појава у решавању конфликта, а опет чести начин решавања конфликата, тако се ни стање рата не може регулисати а да се спречи појава ратног злочина и нечовечног поступања зато што је то у контрадикцији са самом природом рата.

На руском језику реч „мир“ има више значења између осталог значи и „земља“ (планета) и „свет“ (васиона).

https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80