Kategorie
PL-PL

Szczęście

Polecam Kalendarz Muzyczny: 0-zz.com   🎵🎶🎨

2❤22 – Relacje ❤ Rozmowy Randki 12r.pl/relacje

🤔 Radość, szczęście, zdrowie: 1. Wewnętrzny spokój. 2. Czerpanie satysfakcji z pomagania i bycia wsparciem dla Innych. Relacje. 12R.tv❌✅ Życzę Wam, Sobie i Innym, aby pod koniec przyszłego roku każdy z nas mógł powiedzieć: „2022 był najlepszym rokiem mojego życia 🙂👍”. Marcin Ellwart

Szczęście

rodzaj emocji spowodowanej doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne

Szczęście jest emocją, spowodowaną doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne. Psychologia wydziela w pojęciu szczęście rozbawienie i zadowolenie.

W rozważaniach o jego naturze szczęście najczęściej określane jest w dwu aspektach:

mieć szczęście oznacza:sprzyjający zbieg, splot okoliczności;pomyślny los, fortuna, dola, traf, przypadek;powodzenie w realizacji celów życiowych, korzystny bilans doświadczeń życiowych.

Zobacz też: szczęście (zjawisko).

odczuwać szczęście oznacza:(chwilowe) odczucie bezgranicznej radości, przyjemności, euforii, zadowolenia, upojenia;(trwałe) zadowolenie z życia połączone z pogodą ducha i optymizmem; ocena własnego życia jako udanego, wartościowego, sensownego.

Są to aspekty rozdzielne.

Według niektórych neurologów szczęście pozostaje w ścisłym związku z poziomem serotoniny w synapsach jąder szwu, a także dopaminy w jądrze półleżącym oraz endorfin. Jako dowód przytacza się odczuwanie szczęścia pod wpływem substancji dopaminergicznych, serotoninergicznych oraz agonistów receptora opioidowego.

Więcej – Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Szcz%C4%99%C5%9Bcie

Hierarchia potrzeb

Potrzeby:

 • samorealizacji – potrzeby samorealizacji – wyrażają się w dążeniu człowieka do rozwoju swoich możliwości;
  • estetyczne (potrzeba harmonii i piękna);
  • poznawcze (potrzeby wiedzy, rozumienia, nowości);
 • szacunku i uznania – potrzeby uznania i prestiżu we własnych oczach i w oczach innych ludzi;
  • pragnienie potęgi, wyczynu i wolności;
  • potrzeba respektu i uznania ze strony innych ludzi, dobrego statusu społecznego, sławy, dominacji, zwracania na siebie uwagi;
 • przynależności – występują w usiłowaniach przezwyciężenia osamotnienia, alienacji i obcości, tendencji do nawiązywania bliskich intymnych stosunków, uczestnictwa w życiu grupy;
 • bezpieczeństwa – pobudzają do działania, zapewniając nienaruszalność, ujawniają się gdy dotychczasowe nawyki okazują się mało przydatne;
 • fizjologiczne – gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami, wypierają je na dalszy plan i decydują o przebiegu zachowania człowieka.

Hierarchia potrzeb, piramida Maslowa (ang. needs hierarchy) – sekwencja potrzeb od najbardziej podstawowych (wynikających z funkcji życiowych) do potrzeb wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu niższych. Potoczna nazwa „piramida Maslowa” jest myląca, Maslow nie przedstawiał swojej hierarchii potrzeb w formie piramidy. Piramida potrzeb, jaka funkcjonuje dziś powszechnie w kulturze popularnej, stworzona została na skutek zniekształcania pomysłów Maslowa przez konsultantów biznesowych i autorów podręczników poszukujących prostego, intuicyjnego schematu ludzkich potrzeb. „Piramida Maslowa” nie została stworzona przez Maslowa, a co więcej, jej założenia generalnie nie zostały potwierdzone w badaniach empirycznych[1][2][3].

Abraham Maslow swoją teorię psychologiczną pod nazwą „Hierarchia potrzeb” opisał w artykule Teoria motywacji człowieka w naukowym czasopiśmie „Psychological Review” w roku 1943. Następnie Maslow dołączył do teorii obserwacje dotyczące wrodzonej ludzkiej ciekawości. W tym samym czasie pojawiły się inne teorie dotyczące psychologii rozwoju, niektóre z nich skupiały się na opisie etapów rozwoju u ludzi. Żeby opisać wzór, na podstawie którego ludzkie motywacje są uwzględnione, Maslow użył następujących słów: „fizjologia”, „bezpieczeństwo”, „przynależność”, „miłość”, „szacunek”, „samorealizacja”.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hierarchia_potrzeb

Polecam teledyski – wideoklipy online – Oficjalne kanały Artystów na YouTube.com – index:  7hi7.com/music, o5go.com,  12R.TV/music0-zz.com

1️⃣1️⃣-0 1️⃣2️⃣-1 1️⃣3️⃣-2 1️⃣4️⃣-3 1️⃣5️⃣-4 1️⃣6️⃣-5

2️⃣1️⃣-6 2️⃣2️⃣-7 2️⃣3️⃣-8 2️⃣4️⃣-9 2️⃣5️⃣-A 2️⃣6️⃣-B

3️⃣1️⃣-C 3️⃣2️⃣-D 3️⃣3️⃣-E 3️⃣4️⃣-F 3️⃣5️⃣-G 3️⃣6️⃣-H

4️⃣1️⃣-I 4️⃣2️⃣-J 4️⃣3️⃣-K 4️⃣4️⃣-L 4️⃣5️⃣-M 4️⃣6️⃣-N

5️⃣1️⃣-O 5️⃣2️⃣-P 5️⃣3️⃣-Q 5️⃣4️⃣-R 5️⃣5️⃣-S 5️⃣6️⃣-T

6️⃣1️⃣-U 6️⃣2️⃣-V 6️⃣3️⃣-W 6️⃣4️⃣-X 6️⃣5️⃣-Y 6️⃣6️⃣-Z

Rzuć kostką

https://www.random.org/dice/

https://www.google.com/search?q=dice+roller


Język polski

język indoeuropejski z grupy zachodniosłowiańskiej

Język polskipolszczyzna – język z grupy zachodniosłowiańskiej (do której należą również czeski, słowacki i języki łużyckie), stanowiącej część rodziny indoeuropejskiej. Funkcjonuje jako język urzędowy Polski oraz należy do oficjalnych języków Unii Europejskiej. Ocenia się, że jest mową ojczystą ok. 44 mln ludzi na świecie (w literaturze naukowej można spotkać szacunki od 39 do 48 mln). Językiem tym posługują się przede wszystkim mieszkańcy Polski oraz przedstawiciele tzw. Polonii, czyli ludność polska zamieszkała za granicą.

Obssar: Polska (38,5 mln) oraz Niemcy, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja, Stany Zjednoczone, Szwecja, Kanada, Brazylia, Australia, Izrael, Irlandia, Wielka Brytania, Francja, Czechy, Słowacja, Kazachstan, Argentyna, Norwegia i inne kraje

Liczba mówiących: od 39 do 48 mln

Pismo/alfabet: alfabet polski

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Język_polski

Polska

państwo w Europie

PolskaRzeczpospolita Polska (RP) – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w przeważającej części w dorzeczu Wisły i Odry. Od północy Polska graniczy z Rosją (z jej obwodem kaliningradzkim) i Litwą, od wschodu z Białorusią i Ukrainą, od południa ze Słowacją i Czechami, od zachodu z Niemcami. Większość północnej granicy Polski wyznacza wybrzeże Morza Bałtyckiego. Polska Wyłączna Strefa Ekonomiczna na Bałtyku graniczy ze strefami Danii i Szwecji. Granice z Ukrainą, Białorusią i Rosją stanowią równocześnie granicę zewnętrzną Unii Europejskiej i strefy Schengen.

Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 696 km², co daje jej 69. miejsce na świecie i 9. w Europie. Zamieszkana przez 38,413 miliona ludzi (2018), zajmuje pod względem liczby ludności 38. miejsce na świecie, a 5. w Unii Europejskiej. Polska podzielona jest na 16 województw. Jej największym miastem i jednocześnie stolicą jest Warszawa. Inne metropolie to Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin. Największą polską aglomeracją policentryczną jest konurbacja górnośląska. Polska jest krajem jednolitym etnicznie – 97% ludności deklaruje narodowość polską.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Polska

Kaszëbsczi jãzëk

mòwa z zôpôdnosłowiańsczégò karna słowiańsczich jãzëków

Kaszëbsczi jãzëk – jãzëk z zôpôdnosłowiańsczégò karna słowiańsczich jãzëków, chtërnym gôdô wiãcy jak 50 000 Kaszëbów. Kaszëbsczi je jednym z pòmòrsczich jãzëków – ò apartnym jãzëkù mòżna rzec ju w XIV stolace. Nôstarszi kaszëbsczé knédżi to Duchowe piesnie Dra Marcina Luthera i inszich naboznich męzow Szymona Krofeja z 1586 rokù, jak téż z rokù 1643 Michôła Pontanusa Mały Catechism Niemiecko Wándalski abo Slowięski. Dzysdniowò lëterackô kaszëbizna je ewòlucëją zabédowóny przez Floriana Cenôwe, wprzód w 1848 (?) – na òsta òdnalazłô w rusczich archiwach kòl kùńca XX stalata – ë w 1879 rokù w Zarés do grammatikj kasebsko-slovjnskjé mòvé, wëdóny w Pòznaniu. Badéra kaszëbiznë Friedrich Lorentz wëapartnił w kaszëbsczim jãzëkù 47 zwãków, chtërne są dzysdniowò pisóne 34 lëterama, jich dzél (ch, cz, dz, dż, rz, sz) przez sparłãczenie dwóch lëterów. W kaszëbsczim jãzëkù wëapartniómë trzë przédné dialektë, jakno:

nordowòkaszëbsczi (krézë: pùcczi, wejrowsczi,lãbòrsczi,)
westrzédnokaszëbsczi (krézë: kartësczi, dzélowò bëtowsczi)
pôłniowòkaszëbsczi (dzélowò krézë: kòscersczi, chònicczi, tëchòlsczi)

https://csb.m.wikipedia.org/wiki/Kasz%C3%ABbsczi_j%C3%A3z%C3%ABk


7hi7.com – 12r.uk – 12r.tv12r.es12r.pl


Pomóżmy!

https://en.wosp.org.pl/

https://www.siepomaga.pl/potrzebujacy/ostatni-dzwonek

https://www.siepomaga.pl/

Dzięki!

Kategorie
PL-PL

0

01.  Gdybyś mogła / mógł zaprosić na obiad dowolną osobę na świecie, kto by to był?

Kategorie
PL-PL

1

02.  Chciałabyś / chciałbyś być sławna / sławny? W jaki sposób?

Kategorie
PL-PL

2

03.  Czy nim zadzwonisz do kogoś, układasz sobie w głowie, co chcesz powiedzieć? Dlaczego?

Kategorie
PL-PL

3

04.  Jak wyglądałby twój idealny dzień?

Kategorie
PL-PL

4

05.  Kiedy ostatnio sobie śpiewałaś / śpiewałeś? A komuś innemu?

Kategorie
PL-PL

5

06.  Wyobraź sobie, że dożywasz 90 lat. Co wolałabyś / wolałbyś do tego momentu zatrzymać z czasów, kiedy miałaś / miałeś lat 30 – umysł czy ciało?

Kategorie
PL-PL

6

07.  Czy masz przypuszczenia, jak umrzesz?

Kategorie
PL-PL

7

08.  Wymień trzy rzeczy, które macie ze sobą wspólne.

Kategorie
PL-PL

8

09.  Za co w życiu jesteś najbardziej wdzięczna / wdzięczny?