Categories
MK

MK

🤔 Радост, среќа, здравје: 1. Внатрешен мир. 2. Добивање задоволство од помагањето и поддршката за другите. Односи. 12R.tv❌✅ Ви посакувам вас, јас и другите, на крајот на следната година секој од нас да каже: „2022 беше најдобрата година во мојот живот🙂👍“. Marcin Ellwart

North Macedonia

republic in Southeast Europe

  • Republic of North Macedonia 
  •  MKD 
  •  FYROM 
  •  FYR Macedonia 
  •  Macedonia 
  •  Former Yugoslav Republic of Macedonia 
  •  Republic of Macedonia 
  •  🇲🇰 
  •  mk

https://m.wikidata.org/wiki/Q221

List of cities in North Macedonia

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_North_Macedonia

Skopje

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Skopje

Македонија

земја во југоисточна Европа

https://mk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0

Градови во Македонија

список на статии на Викимедија

https://mk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0

Скопје

главен град на Македонија

https://mk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5

Македонски јазик

https://mk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA

Среќа

https://mk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%9C%D0%B0

Mk MK mk mK – Wikipedia

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:AllPages?from=Mk&to=&namespace=0

North Macedonia

https://en.m.wikipedia.org/wiki/North_Macedonia

Macedonian language

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Macedonian_language

Play (activity)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Play_(activity)

https://m.wikidata.org/wiki/Q1150958

Game

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Game

https://m.wikidata.org/wiki/Q11410

Игра

https://mk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0

Roll dice:

https://www.random.org/dice/

https://www.google.com/search?q=dice+roller

1️⃣1️⃣-0 1️⃣2️⃣-1 1️⃣3️⃣-2 1️⃣4️⃣-3 1️⃣5️⃣-4 1️⃣6️⃣-5

2️⃣1️⃣-6 2️⃣2️⃣-7 2️⃣3️⃣-8 2️⃣4️⃣-9 2️⃣5️⃣-A 2️⃣6️⃣-B

3️⃣1️⃣-C 3️⃣2️⃣-D 3️⃣3️⃣-E 3️⃣4️⃣-F 3️⃣5️⃣-G 3️⃣6️⃣-H

4️⃣1️⃣-I 4️⃣2️⃣-J 4️⃣3️⃣-K 4️⃣4️⃣-L 4️⃣5️⃣-M 4️⃣6️⃣-N

5️⃣1️⃣-O 5️⃣2️⃣-P 5️⃣3️⃣-Q 5️⃣4️⃣-R 5️⃣5️⃣-S 5️⃣6️⃣-T

6️⃣1️⃣-U 6️⃣2️⃣-V 6️⃣3️⃣-W 6️⃣4️⃣-X 6️⃣5️⃣-Y 6️⃣6️⃣-Z

Roll 2 dice – 11-66 -> 0-z

11-0, 12-1, 13-2, 14-3, 15-4, 16-5, 21-6, 22-7, 23-8, 24-9, 25-A, 26-B, 31-C, 32-D, 33-E, 34-F, 35-G, 36-H, 41-I, 42-J, 43-K, 44-L, 45-M, 46-N, 51-O, 52-P, 53-Q, 54-R, 55-S, 56-T, 61-U, 62-V, 63-W, 64-X, 65-Y, 66-Z

Welcome to 7hi7.com Sites.

I recommend music video clips online (YouTube.com): 7hi7.com/music, 12R.TV/music, 0-zz.com