HT

Haiti

country in the Caribbean

  • Republic of Haiti 
  •  ht 
  •  Hayti 
  •  HT 
  •  République d’Haïti 
  •  Haitian Republic 
  •  Ayiti 
  •  🇭🇹 
  •  HAI

https://m.wikidata.org/wiki/Q790

Haiti

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Haiti

List of cities in Haiti

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_Haiti

Port-au-Prince

Capital city

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Port-au-Prince

Haïti

État occupant le tiers occidental de l’île d’Hispaniola

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFti

Port-au-Prince

capitale d’Haïti

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Port-au-Prince

Ht HT ht hT – Wikipedia

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:AllPages?from=Ht&to=&namespace=0

HTTP – Hypertext Transfer Protocol

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol

HTML

https://en.m.wikipedia.org/wiki/HTML

HTC Dream

https://en.m.wikipedia.org/wiki/HTC_Dream

HTC

https://en.m.wikipedia.org/wiki/HTC

Play (activity)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Play_(activity)

https://m.wikidata.org/wiki/Q1150958

Game

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Game

https://m.wikidata.org/wiki/Q11410

Roll dice:

https://www.random.org/dice/

https://www.google.com/search?q=dice+roller

1️⃣1️⃣-0 1️⃣2️⃣-1 1️⃣3️⃣-2 1️⃣4️⃣-3 1️⃣5️⃣-4 1️⃣6️⃣-5

2️⃣1️⃣-6 2️⃣2️⃣-7 2️⃣3️⃣-8 2️⃣4️⃣-9 2️⃣5️⃣-A 2️⃣6️⃣-B

3️⃣1️⃣-C 3️⃣2️⃣-D 3️⃣3️⃣-E 3️⃣4️⃣-F 3️⃣5️⃣-G 3️⃣6️⃣-H

4️⃣1️⃣-I 4️⃣2️⃣-J 4️⃣3️⃣-K 4️⃣4️⃣-L 4️⃣5️⃣-M 4️⃣6️⃣-N

5️⃣1️⃣-O 5️⃣2️⃣-P 5️⃣3️⃣-Q 5️⃣4️⃣-R 5️⃣5️⃣-S 5️⃣6️⃣-T

6️⃣1️⃣-U 6️⃣2️⃣-V 6️⃣3️⃣-W 6️⃣4️⃣-X 6️⃣5️⃣-Y 6️⃣6️⃣-Z

Roll 2 dice – 11-66 -> 0-z

11-0, 12-1, 13-2, 14-3, 15-4, 16-5, 21-6, 22-7, 23-8, 24-9, 25-A, 26-B, 31-C, 32-D, 33-E, 34-F, 35-G, 36-H, 41-I, 42-J, 43-K, 44-L, 45-M, 46-N, 51-O, 52-P, 53-Q, 54-R, 55-S, 56-T, 61-U, 62-V, 63-W, 64-X, 65-Y, 66-Z

Welcome to 7hi7.com Sites.

I recommend music video clips online (YouTube.com): 7hi7.com/music, 12R.TV/music, 0-zz.com