Categories
ga-ie

GA-IE

An Ghaeilge

teanga Ghaelach

Is ceann de na teangacha Ceilteacha í Gaeilge (nó Gaeilge na hÉireann mar a thugtar uirthi corruair), agus ceann den dtrí cinn de theangacha Ceilteacha ar a dtugtar na teangacha Gaelacha (Gaeilge,Gaeilge na hAlban agus Gaeilge Mhanann) go háirithe. Labhraítear in Éirinn go príomha í, ach tá cainteoirí Gaeilge ina gcónaí in áiteanna eile ar fud an domhain.

Is í an teanga náisiúnta nó dhúchais agus an phríomhtheanga oifigiúil i bPoblacht na hÉireann í an Ghaeilge. Tá an Béarla luaite sa Bhunreacht mar theanga oifigiúil eile. Tá aitheantas oifigiúil aici chomh maith i dTuaisceart Éireann, atá mar chuid den Ríocht Aontaithe. Ar an 13 Meitheamh 2005 d’aontaigh airí gnóthaí eachtracha an Aontais Eorpaigh glacadh leis an nGaeilge mar theanga oifigiúil oibre san AE. Ón 1 Eanáir 2007 cuireadh tús leis an stádas oifigiúil seo, agus ba é an tAire Nollaig Ó Treasaigh, T. D., an chéad aire Éireannach a labhair Gaeilge ag cruinniú de chuid Chomhairle na nAirí, an 22 Eanáir 2007.

https://ga.m.wikipedia.org/wiki/An_Ghaeilge

Poblacht na hÉireann

stát ceannasach in iarthuaisceart na hEorpa a chlúdaíonn cúig séú d’oileán na hÉireann

Is stát í Éire (Béarla: Ireland) ar an gcuid is mó d’oileán na hÉireann, amach ó chósta thiar-thuaidh na hEorpa. Is le Tuaisceart Éireann, atá laistigh den Ríocht Aontaithe, an chuid eile den oileán. Éire an teideal oifigiúil atá ar an stát, leis an gcur síos oifigiúil Poblacht na hÉireann (Béarla: Republic of Ireland). Cé gur fhan an Phoblacht neodrach le linn an Dara Chogaidh Domhanda agus cogaí eile ó shin, is ballstát de na Náisiúin Aontaithe agus den Aontas Eorpach í, ach ní dheachaigh sí isteach in ECAT, ar eagraíocht mhíleata í.

https://ga.m.wikipedia.org/wiki/Poblacht_na_h%C3%89ireann

7hi7.com Sites