Ei

Ei

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:AllPages?from=Ei&to=&namespace=0

EI – Emotional intelligence

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence