Κατηγορίες
CY

CY

Republic of Cyprus

island country in the Eastern Mediterranean

  • cy 
  •  🇨🇾 
  •  Greek Cypriot State 
  •  Cyprus

https://m.wikidata.org/wiki/Q229

List of cities, towns and villages in Cyprus

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_cities,_towns_and_villages_in_Cyprus

Nicosia

Capital city

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nicosia

Κύπρος

Κράτος στην ανατολική μεσόγειο

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82

Λευκωσία

Πρωτεύουσα της Κύπρου

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1

Ελληνική γλώσσα EU

γλώσσα που ομιλείται στην Ελλάδα, στη Κύπρο και στη Νότια Αλβανία

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1

Kıbrıs Cumhuriyeti

Kıbrıs adasında ülke

https://tr.m.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1br%C4%B1s_Cumhuriyeti

Türkçe

batıda Balkanlar’dan başlayıp doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan Altay dillerinden biri

https://tr.m.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk%C3%A7e

Cy CY cy cY – Wikipedia

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:AllPages?from=Cy&to=&namespace=0

Cyprus

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cyprus

Greek language

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Greek_language

Turkish language

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Turkish_language

Cybercrime

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cybercrime

Cyrillic script

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cyrillic_script

Play (activity)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Play_(activity)

https://m.wikidata.org/wiki/Q1150958

Game

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Game

https://m.wikidata.org/wiki/Q11410

Roll dice:

https://www.random.org/dice/

https://www.google.com/search?q=dice+roller

1️⃣1️⃣-0 1️⃣2️⃣-1 1️⃣3️⃣-2 1️⃣4️⃣-3 1️⃣5️⃣-4 1️⃣6️⃣-5

2️⃣1️⃣-6 2️⃣2️⃣-7 2️⃣3️⃣-8 2️⃣4️⃣-9 2️⃣5️⃣-A 2️⃣6️⃣-B

3️⃣1️⃣-C 3️⃣2️⃣-D 3️⃣3️⃣-E 3️⃣4️⃣-F 3️⃣5️⃣-G 3️⃣6️⃣-H

4️⃣1️⃣-I 4️⃣2️⃣-J 4️⃣3️⃣-K 4️⃣4️⃣-L 4️⃣5️⃣-M 4️⃣6️⃣-N

5️⃣1️⃣-O 5️⃣2️⃣-P 5️⃣3️⃣-Q 5️⃣4️⃣-R 5️⃣5️⃣-S 5️⃣6️⃣-T

6️⃣1️⃣-U 6️⃣2️⃣-V 6️⃣3️⃣-W 6️⃣4️⃣-X 6️⃣5️⃣-Y 6️⃣6️⃣-Z

Roll 2 dice – 11-66 -> 0-z

11-0, 12-1, 13-2, 14-3, 15-4, 16-5, 21-6, 22-7, 23-8, 24-9, 25-A, 26-B, 31-C, 32-D, 33-E, 34-F, 35-G, 36-H, 41-I, 42-J, 43-K, 44-L, 45-M, 46-N, 51-O, 52-P, 53-Q, 54-R, 55-S, 56-T, 61-U, 62-V, 63-W, 64-X, 65-Y, 66-Z

Welcome to 7hi7.com Sites.

I recommend music video clips online (YouTube.com): 7hi7.com/music, 12R.TV/music, 0-zz.com