AX

Åland Islands

autonomous region of Finland

  • Åland 
  •  Ahvenanmaa 
  •  Aaland 
  •  Aaland Islands 
  •  Åland region 
  •  ax 
  •  Aland 
  •  🇦🇽 
  •  Aland Islands

https://en.m.wikipedia.org/wiki/%C3%85land_Islands

https://m.wikidata.org/wiki/Q5689

Category:Åland Islands

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:%C3%85land_Islands

Municipalities of Åland

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Municipalities_of_%C3%85land

Category:Municipalities of the Åland Islands

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Municipalities_of_the_%C3%85land_Islands

Mariehamn

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mariehamn

Category:Mariehamn

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Mariehamn

Åland

självstyrande ögrupp i Finland

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/%C3%85land

Svenska

Östnordiskt språk, officiellt språk i Sverige och Finland

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Svenska

Lycka

känsla av varaktigt välbehag

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Lycka

Ax AX ax aX – Wikipedia

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Special:Alla_sidor?from=Ax&to=&namespace=0

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:AllPages?from=Ax&to=&namespace=0

Swedish language

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Swedish_language

Axel Springer SE

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Axel_Springer_SE

Play (activity)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Play_(activity)

https://m.wikidata.org/wiki/Q1150958

Lek

aktivitet

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Lek

Game

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Game

https://m.wikidata.org/wiki/Q11410

Spel

tävlingsinriktad sysselsättning som utövas enligt bestämda regler

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Spel

Roll dice:

https://www.random.org/dice/

https://www.google.com/search?q=dice+roller

1️⃣1️⃣-0 1️⃣2️⃣-1 1️⃣3️⃣-2 1️⃣4️⃣-3 1️⃣5️⃣-4 1️⃣6️⃣-5

2️⃣1️⃣-6 2️⃣2️⃣-7 2️⃣3️⃣-8 2️⃣4️⃣-9 2️⃣5️⃣-A 2️⃣6️⃣-B

3️⃣1️⃣-C 3️⃣2️⃣-D 3️⃣3️⃣-E 3️⃣4️⃣-F 3️⃣5️⃣-G 3️⃣6️⃣-H

4️⃣1️⃣-I 4️⃣2️⃣-J 4️⃣3️⃣-K 4️⃣4️⃣-L 4️⃣5️⃣-M 4️⃣6️⃣-N

5️⃣1️⃣-O 5️⃣2️⃣-P 5️⃣3️⃣-Q 5️⃣4️⃣-R 5️⃣5️⃣-S 5️⃣6️⃣-T

6️⃣1️⃣-U 6️⃣2️⃣-V 6️⃣3️⃣-W 6️⃣4️⃣-X 6️⃣5️⃣-Y 6️⃣6️⃣-Z

Roll 2 dice – 11-66 -> 0-z

11-0, 12-1, 13-2, 14-3, 15-4, 16-5, 21-6, 22-7, 23-8, 24-9, 25-A, 26-B, 31-C, 32-D, 33-E, 34-F, 35-G, 36-H, 41-I, 42-J, 43-K, 44-L, 45-M, 46-N, 51-O, 52-P, 53-Q, 54-R, 55-S, 56-T, 61-U, 62-V, 63-W, 64-X, 65-Y, 66-Z

Welcome to 7hi7.com Sites.

I recommend music video clips online (YouTube.com): 7hi7.com/music, 12R.TV/music, 0-zz.com