Categories
AL

AL

🤔 Gëzimi, lumturia, shëndeti: 1. Paqja e brendshme. 2. Marrja e kënaqësisë nga ndihma dhe të qenit një mbështetje për të Tjerët. Marrëdhëniet. 12R.tv❌✅ Ju uroj Juve, Vetes dhe të Tjerëve që në fund të vitit të ardhshëm, secili prej Nesh të thotë: “2022 ishte viti më i mirë i jetës sime 🙂👍”. Marcin Ellwart

Albania

republic in Southeast Europe

  • Republic of Albania 
  •  al 
  •  Republika e Shqipërisë 
  •  Shqipërisë 
  •  🇦🇱 
  •  ALB

https://m.wikidata.org/wiki/Q222

List of cities in Albania

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_Albania

Tirana

Capital city

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tirana

Shqipëria

shtet në juglindje të Evropës

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Shqip%C3%ABria

Qytetet e Shqipërisë

artikull-listë e Wikimedias

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Qytetet_e_Shqip%C3%ABris%C3%AB

Tirana

kryeqyteti i Shqipërisë

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Tirana

Gjuha shqipe

gjuhë indoevropiane

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Gjuha_shqipe

Lumturia

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Lumturia

Al AL al aL – Wikipedia

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:AllPages?from=Al&to=&namespace=0

Albania

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Albania

Albanian language

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Albanian_language

Al – Aluminium

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aluminium

Algebra

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Algebra

Alphabetical order

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Alphabetical_order

Alphabet of human thought

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Alphabet_of_human_thought

Alphabet Inc.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Alphabet_Inc.

Alcatel Mobile

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Alcatel_Mobile

Altria

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Altria

AllMusic

https://en.m.wikipedia.org/wiki/AllMusic

AllMusic.com

https://www.allmusic.com/

AllMovie

https://en.m.wikipedia.org/wiki/AllMovie

AllMovie.com

https://www.allmovie.com/

Alexa

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:AllPages?from=Alexa&to=&namespace=0

Alexa.com

https://www.alexa.com/

Aliexpress

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:AllPages?from=Aliexpress&to=&namespace=0

Aliexpress.com

https://aliexpress.com/

Alipay

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:AllPages?from=Alipay&to=&namespace=0

Alipay.com

https://ds.alipay.com/

Aloha

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aloha

Play (activity)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Play_(activity)

https://m.wikidata.org/wiki/Q1150958

Game

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Game

https://m.wikidata.org/wiki/Q11410

Loja

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Loja

Roll dice:

https://www.random.org/dice/

https://www.google.com/search?q=dice+roller

1️⃣1️⃣-0 1️⃣2️⃣-1 1️⃣3️⃣-2 1️⃣4️⃣-3 1️⃣5️⃣-4 1️⃣6️⃣-5

2️⃣1️⃣-6 2️⃣2️⃣-7 2️⃣3️⃣-8 2️⃣4️⃣-9 2️⃣5️⃣-A 2️⃣6️⃣-B

3️⃣1️⃣-C 3️⃣2️⃣-D 3️⃣3️⃣-E 3️⃣4️⃣-F 3️⃣5️⃣-G 3️⃣6️⃣-H

4️⃣1️⃣-I 4️⃣2️⃣-J 4️⃣3️⃣-K 4️⃣4️⃣-L 4️⃣5️⃣-M 4️⃣6️⃣-N

5️⃣1️⃣-O 5️⃣2️⃣-P 5️⃣3️⃣-Q 5️⃣4️⃣-R 5️⃣5️⃣-S 5️⃣6️⃣-T

6️⃣1️⃣-U 6️⃣2️⃣-V 6️⃣3️⃣-W 6️⃣4️⃣-X 6️⃣5️⃣-Y 6️⃣6️⃣-Z

Roll 2 dice – 11-66 -> 0-z

11-0, 12-1, 13-2, 14-3, 15-4, 16-5, 21-6, 22-7, 23-8, 24-9, 25-A, 26-B, 31-C, 32-D, 33-E, 34-F, 35-G, 36-H, 41-I, 42-J, 43-K, 44-L, 45-M, 46-N, 51-O, 52-P, 53-Q, 54-R, 55-S, 56-T, 61-U, 62-V, 63-W, 64-X, 65-Y, 66-Z

Welcome to 7hi7.com Sites.

I recommend music video clips online (YouTube.com): 7hi7.com/music, 12R.TV/music, 0-zz.com